Miloslav Cváček, lídr kandidátky
Pro krásný
kraj
Hlas nezávislých osobností
v krajských volbách 2020
O koalici
Kdo jsme?
Koalice Pro krásný kraj je středopravé sdružení nezávislých osobností zastřešené demokratickými stranami ODA, SNK-ED a HLAS. Jsme lidé, kteří již v životě něco dokázali. Máme za sebou své firmy, úspěšnou komunální kariéru a osobní příběhy. Nyní chceme své zkušenosti přenést do veřejného života. Nebude vhodnější doba! Náš kraj potřebuje v této době, po pandemii, silné osobnosti a nové myšlenky. Pro krásný kraj chce být aktivní nejen v pomoci vrátit život v kraji do stavu před pandemií, ale především využít příležitost k restartu ekonomiky a k dalšímu rozvoji MSK.
Proč to děláme?
Máme zkušenost, že úspěchu lze dosáhnout poctivou každodenní prací. Věříme, že lidé chtějí slušné a férové jednání s respektem k právu a demokracii. Chceme zefektivnit správu rozpočtu kraje. Dotace mají sloužit občanům, né oligarchům. Pak bude možné podpořit živnostníky, malé a střední podnikání, učňovské školství či farmáře. Pak může být zdravotnictví dostupné všude, správa kraje digitalizovaná a cestovní ruch znovu nastartovaný. Konkrétní kroky, jak chceme zefektivnění dosáhnout, naleznete v našem programovém prohlášení.
PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ
Život a budoucnost v kraji
Snižování byrokracie pro občana pomocí digitalizace - ať se nám v kraji žije lépe.
Bezpečná doprava a opravené komunikace II. a III. třídy.
Modernizace kraje, podpora bezodpadové (oběhové) politiky a harmonický rozvoj vzhledu měst.
Turistický ruch po celý rok – dostaneme náš krásný kraj na turistickou mapu Evropy.
Reprezentace kraje ve vládě a využívání zákonodárné iniciativy.
PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ
Životní prostředí
Řešení sucha, strategická opatření proti suchu a povodním.
Fotovoltaika patří na střechy, ne na pole.
Revitalizace kalů, opuštěných dolů a harmonizace krajiny.
Boj s kůrovcem - výsadba pestrého lesa.
Ekologická likvidace odpadů a vlastní spalovna jen pro odpady kraje - stopka dovozům.
PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ
Školství, sport a kultura
Podpora učňovských studijních oborů s přímou návazností na průmysl kraje.
Výchova a propojení studentů a zaměstnavatelů již během studia.
Více financí pro rozvoj lokálních sportovních klubů a spolků.
Podpora pohybu dětí a mládeže, výstavba nových sportovišť, hřišť, inline stezek aj.
Rozvoj kultury kraje a podpora kulturních akcí propagující kraj.
PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ
Zdravotnictví
Kvalitní zdravotnictví v kraji - špičková pracoviště nemusí být jen v Praze a Brně.
Dostupné zdravotnictví ve všech místech kraje (zubaři, obvodní lékaři).
Zastavíme zavírání nemocnic v našem kraji.
Rozvoj eHealth (telemedicíny) – méně času v čekárnách u lékaře.
Strategické řízení zásob zdravotního materiálu a jeho správa v kraji.
PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ
Podnikání
Pomoc při restartu malým a středním podnikům po pandemii.
Aktivity vedoucí k vytvoření nových pracovních míst, řešení rostoucí nezaměstnanosti.
Řešení soběstačnosti kraje, podpora lokálních firem, malých farem, zemědělců a řemeslníků.
Snižování byrokracie pro podnikatele pomocí digitalizace a otevřenému přístupu kraje.
Rozvoj průmyslu 4.0 tj. robotizace/automatizace a podpora start-upů.
Naši kandidáti
1
Ing. Miloslav Cváček, Ph.D
nezávislý, kandiduje za ODA
Povolání: ISMM Group, generální ředitel/majitel
Rodinný stav: ženatý, žijící odděleně, dvě dcery 24 a 20

Absolvent EF VŠZ v Brně a doktorandského studia na EF VŠB TU Ostrava. Po ukončení manažerské práce v některých českých firmách, naposledy jako ředitel marketingu ROMO a.s., od roku 1997 pak buduje z nuly vlastní skupinu ISMM Group, která se specializuje na výrobu strojírenských dílů a podskupin pro evropské výrobce zemědělské a manipulační techniky. Skupina ISMM v MSK vlastní několik výrobních závodů a zaměstnává cca 350 zaměstnanců, součástí skupiny je i Hotel Gong ve Štramberku, výrobce teraco výrobků společnost ISMM & TESO s.r.o. a výrobce vagónových komponentů ISMM & EGAS s.r.o. Skupina podporuje řadu sportovních klubů, kulturních projektů v rámci MSK a dále obce v místech svého působení.
Ing. Miloslav Cváček, Ph.D
nezávislý,
kandiduje za ODA

Povolání
ISMM Group,
generální ředitel/majitel

Rodinný stav
ženatý, žijící odděleně,
dvě dcery 24 a 20
2
Ing. Pavel Smolka
SNK-ED
Povolání: město Vítkov, starosta
Rodinný stav: ženatý, dvě dcery 30 a 26, dva synové 16

Absolvent Agronomické fakulty VŠZ v Brně. Po ukončení krátce pracoval v JZD Odersko. Od roku 1992 byl vedoucím živnostenského úřadu na MěÚ Vítkov. V roce 1998 poprvé kandidoval do zastupitelstva města Vítkova a po vítězných volbách byl zvolen starostou města. Tuto funkci zastává doposud. V roce 2007 byl zvolen členem Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky. Za více než 21 let práce v komunální politice zná potřeby, požadavky i problémy zejména menších měst a obcí.
Ing. Pavel Smolka
SNK-ED

Povolání
město Vítkov, starosta

Rodinný stav
ženatý, dvě dcery 30 a 26,
dva synové 16
3
Ing. Michal Ruman
HLAS
Povolání: Ness Digital Engineering, Application SW Engineer
Rodinný stav: ženatý, dcera 7 a dva synové 4 a 1

V letech 2005-2006 vyučoval na základní škole fyziku a informatiku, později působil jako programátor v mezinárodní IT společnosti. V průběhu let souběžně se zaměstnáním pracoval jako OSVČ se zaměřením na vývoj software pro menší podniky. Posledních 10 let se věnuje převážně vývoji software pro státní správu nejen u nás, ale také na Slovensku. Od září 2019 působí na Ostravské univerzitě, kde si v rámci doktorského studia prohlubuje své odborné znalosti a snaží se předávat své zkušenosti dále. Jako člen komise SMART CITY rady města Karviná navrhuje a podporuje řešení, která by zpříjemnila život občanům města.
Ing. Michal Ruman
HLAS

Povolání
Ness Digital Engineering
Application SW Engineer

Rodinný stav
ženatý, dcera 7
a dva synové 4 a 1
4
Bc. Adam Hanus
ODA
Povolání: město Kopřivnice, 1. místostarosta
Rodinný stav: ženatý, syn 9, dcera 5

Absolvent Ostravské univerzity oboru Rekreologie (pedagogická fakulta). Po absolvování studia na VŠ působil rok jako pedagog volného času v Domu Dětí a Mládeže v Kopřivnici. Následně se dostal do produkce mezinárodní soutěže krásy (dříve Miss Europe & World Junior, následně Miss Princess of the Word), kde na pozici produkční manažer pracoval 3 roky. Od roku 2011 působil jako obchodní ředitel v bezpečnostní agentuře ČECHYMEN a.s., která mimo jiné zajišťuje největší open air akce v ČR. V roce 2018 se sdružením Krásná Kopřivnice (pod hlavičkou ODA) vyhrál komunální volby v Kopřivnici a od listopadu toho roku zde působí jako místostarosta města.
Bc. Adam Hanus
ODA

Povolání
město Kopřivnice
1. místostarosta

Rodinný stav
ženatý, syn 9, dcera 5
5
Ing. Salome Sýkorová
SNK-ED
Povolání: obec Zátor, starostka
Rodinný stav: rozvedená, syn 35, dcera 32

Vystudovala VŠB Ostrava, ekonomickou fakultu. Několik let působila v obchodní sféře. Od roku 1998 pracovala na pozici místostarostky obce Zátor a od roku 2002 ve funkci starostky až doposud. Je členkou Rady Mikroregionu Krnovsko a Rady Euroregionu Praděd. V roce 2016 kandidovala do Senátu, ale nedostala se do druhého kola. Své znalosti a dovednosti soustředí hlavně na zvelebování obce v kontextu s vývojem celého regionu a rozvoje Česko polských vztahů.
Ing. Salome Sýkorová
SNK-ED

Povolání
obec Zátor
starostka

Rodinný stav
rozvedená,
syn 35, dcera 32
6
Bc. Ondřej Měkýš
HLAS
Povolání: Alliance Laundry CE, s.r.o., Manažer interní a distribuční logistiky
Rodinný stav: svobodný, dcera 5

Po ukončení bohaté hráčské kariéry v ledním hokeji se v USA věnoval tréninku mladých hráčů pro Planet Hockey Inc. V roce 2012 kompletně změnil obor, kdy dostal příležitost jako specialista logistiky a nákupu u korejské společnosti Hyunnam Czech, s.r.o. Díky návykům ze sportu jako jsou cílevědomost, týmová spolupráce, sebevědomí a tvrdá práce se v krátké době vypracoval na manažerskou pozici a vedl oddělení logistiky. Od roku 2015 se na pozici manažera logistiky a nákupu v nové společnosti Eliastech s.r.o. na Slovensku podílel na budování nového výrobního závodu plastových dílů pro automotiv. Od návratu ze Slovenska působí třetím rokem v americké firmě Alliance Laundry CE jako manažer interní a distribuční logistiky.
Bc. Ondřej Měkýš
HLAS

Povolání
Alliance Laundry CE, s.r.o.
Manažer interní a distribuční logistiky

Rodinný stav
svobodný, dcera 5
7
Ing. Roman Čechák, MBA.
nezávislý, kandiduje za ODA
Povolání: ČECHYMEN, generální ředitel/majitel
Rodinný stav: ženatý, dcera 6, syn 3

Je rodilý Ostravák, který s bratrem Martinem založil společnost ČECHYMEN. Specializuje se na hledání klientských řešení nejen na poli bezpečnosti. Vystudoval na VŠB-TUO v oboru Bezpečnost průmyslu. Titul MBA získal v Praze v oboru Management. V podnikání je pověstný překypující pozitivní energií a má konstruktivní přístup k řešení problémů. Vše v životě považuje za výzvu, která člověka po zdolání posouvá dále. Jeho hlavním cílem jsou lepší podmínky k vytvoření nových pracovních míst s rozšíření možností zvyšování odbornosti a kvalifikace. Také by rád přispěl ke zlepšení vztahů mezi soukromou a úřednickou komunitou, aby při prosazování společných zájmů působila jednotně.
Ing. Roman Čechák, MBA.
nezávislý
kandiduje za ODA

Povolání
ČECHYMEN,
generální ředitel/majitel


Rodinný stav
ženatý, dcera 6, syn 3
8
Ing. Sylva Kováčiková
nezávislá, kandiduje za SNK-ED
Povolání: OSVČ, specialista na územní samosprávu
Rodinný stav: vdaná, dva synové 36 a 31

Absolventka VŠB – TU Ostrava, oboru Automatizované systémy řízení a doplňujícího pedagogického minima na Pedagogické fakultě OU Ostrava. Od roku 1990 členka Zastupitelstva města Bílovec až dosud, v letech 1998 – 2010 starostka města Bílovce a v letech 2014 – 2018 místostarostka města. Od roku 2007 alternující člen Výboru regionů Evropské unie. V posledních 30 letech se věnuje otázkám řízení měst a obcí jako specialista na územní samosprávu. Je spoluautorkou projektu Inteligentní město a členkou redakční rady časopisu Moderní obec. Časopis Veřejná správa, týdeník vlády ČR pro státní správu a samosprávu, ji za rok 2006 ocenil titulem Osobnost roku 2006.
Ing. Sylva Kováčiková
nezávislá
kandiduje za SNK-ED

Povolání
OSVČ
specialista na územní samosprávu

Rodinný stav
vdaná, dva synové 36 a 31
9
Ing. Martin Valim
HLAS
Povolání: OSVČ, specialista na likvidaci odpadů
Rodinný stav: ženatý, syn 29

Pracuje jako OSVČ a zabývá se technologiemi na vrácení odpadů zpět do výrobního procesu jako vstupní suroviny. Polovinu profesního života pracoval v OKD a.s. v odboru řízení a kontroly jakosti na řídící funkci a druhou jako spolumajitel společnosti na likvidaci nebezpečných odpadů. Je členem komise pro životní prostředí v Karviné. Mezi jeho největší koníčky patří Vespa, cestování na ní a golf. Proč kandiduje? Rád by byl součástí změn, které podpoří obnovu přirozených funkcí krajiny a životního prostředí v kraji, ve kterém žiji.
Ing. Martin Valim
HLAS

Povolání
OSVČ
specialista
na likvidaci odpadů

Rodinný stav
ženatý, syn 29
10
Lubomír Veřmiřovský
nezávislý, kandiduje za ODA
Povolání: Předseda KH ISMM Kopřivnice, 1.trenér Strabag Rail extraligy mužů v házené, místopředseda ALKH
Rodinný stav: svobodný, žijící ve společné domácnosti, dva synové 18 a 11

Od 6 let se věnuje házené, od 17 let profesionálně (9 sezón v české extralize, 4 roky v Německu a 10 let ve Španělsku). Po ukončení hráčské kariéry se stal předsedou KH ISMM Kopřivnice (mateřský klub), který se podařilo dostat zpátky do horních příček extraligy a zaplnit Kopřivnickou halu. Výrazně tak rozšířili počet mladých házenkářů s vizí naučit mladé sportovce respektu, kamarádství a rozvoji sportovních dovedností. Od roku 2018 působí ve sportovní komisi města Kopřivnice, kde vytvořili nový koncept rozvoje sportu v Kopřivnici. Působí také jako místopředseda ALKH (asociace extraligových klubů házené).
Lubomír Veřmiřovský
nezávislý
kandiduje za ODA

Povolání
Předseda a trenér mužů
KH ISMM Kopřivnice (házená)

Rodinný stav
svobodný,
žijící ve společné domácnosti,
dva synové 18 a 11
11
Ing. Aleš Hranoš
nezávislý, kandiduje za SNK-ED
Povolání: finette s.r.o., obchodní ředitel
Rodinný stav: ženatý, dvě dcery 29 a 23

Absolvent VUT Brno, fakulty elektrotechniky a informatiky. Celou svoji profesní kariéru se pohybuje na manažerských pozicích v oblasti obchodu a marketingu u nadnárodních společností, postupně nabyl zkušenosti v oborech telekomunikací (Eutotel, Telefonica O2), energetiky (Bohemia Energy Entity), financí (PPF, ette capital). Absolvoval odborné stáže v Londýně a Madridu, je držitelem CIMA certifikátu v oblasti marketingu. Od roku 2010 je rovněž aktivní v komunální politice v domovské obci Háj ve Slezsku, z toho 8 let na pozici radního obce. Mezi jeho záliby patří sport a cestování. Daří se mu propojovat získané zkušenosti z byznysu s prací pro spoluobčany v rámci svého bydliště.
Ing. Aleš Hranoš
nezávislý
kandiduje za SNK-ED

Povolání
finette s.r.o.
obchodní ředitel

Rodinný stav
ženatý,
dvě dcery 29 a 23
12
Mgr. Petr Kulhavý
HLAS
Povolání: Glocin Limited, pověřenec pro ochranu osobních údajů / DPO
Rodinný stav: svobodný, žijící ve společné domácnosti, syn 4, dcera 2

Již 5 let se pohybuje na poli projektů zvyšování bezpečnosti v obcích našeho kraje a energetických úspor. Jako projektový manažer řídí stavební projekty v podobě výstavby chodníků, cyklostezek a domova pro seniory. Chystá kompletní rekonstrukci bytového domu. Aktuálně má na starost bezpečnost osobních údajů v moderní společnosti, která v podobě technologické platformy sdružuje přes 5 tisíc klientů a spravuje jejich finanční prostředky.
Mgr. Petr Kulhavý
HLAS

Povolání
Glocin Limited
pověřenec pro ochranu
osobních údajů

Rodinný stav
svobodný,
žijící ve společné domácnosti,
syn 4, dcera 2
Kontakty
Transparentní účet
Hospodaříme transparentně.
Je pro nás důležité, aby naši voliči viděli do financování strany. Veškeré příchozí a odchozí platby z našeho hospodaření tak můžete sledovat na uvedeném transparentním účtu:
Kontaktní údaje
Koalice Pro krásný kraj
Pražákova 218/7, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
email   I   webové stránky
facebook   I   instagram   I   youtube   I   twitter